Prečo platia Dolnokubínčania za odpad tak veľa?

 • My, obyvatelia Dolného Kubína a okolitých obcí, dnes nevieme zabezpečiť efektívne a ekonomické narábanie s našim odpadom.
 • V okrese nemáme skládku komunálneho odpadu a o spaľovni sa ani neuvažuje.
 • Naše odpadky vozíme nákladnými autami desiatky kilometrov na skládku v Martine. 
 • Samozrejme, že náklady potom neúmerne rastú!
 • Neuvážené nakladanie s odpadmi zaťažuje životné prostredie priamo aj nepriamo – zvýšenou ťažbou surovín, plytvaním energiou či nárastom zbytočnej dopravy.

 • Riešenie je pritom veľmi jednoduché. Obyvatelia Dolného Kubína a okolitých obcí by mohli využívať kapacitu poloprázdnej skládky v Kňažej po dobu najbližších 10 rokov.
 • Všetko je pripravené, stačí, aby úrady vydali povolenie.
Prečo platíme tak veľa?Poloprázdna skládka?

Prečo je odpad taký drahý?

 • Obyvatelia Dolného Kubína platia najvyšší poplatok za komunálny odpad v Žilinskom kraji
 • Suma 29,20€ je napríklad až 3x vyššia ako v Čadci, o štvrtinu vyššia ako v Ružomberku alebo o polovicu vyššia ako v Námestove.
 • Dôvodom je najmä chýbajúca skládka.
 • Odpadky vozíme na desiatky kilometrov vzdialené smetisko v okrese Martin.
 • Nákladné autá pri tom najazdia viac ako stotisíc kilometrov ročne a túto cestu absolvujú viac ako 1300-krát.
 • Iba doprava komunálneho odpadu zo zberného dvora Technických služieb v Širokej na skládku do Martina stojí ročne skoro 100 tisíc eur!
 • A to všetko platíme my – občania!
Poloprázdna skládka?

Nevyužívame poloprázdnu skládku

 • V katastri Kňažia máme pritom k dispozícii modernú a spoľahlivú skládku s dostatočnou nevyužitou kapacitou, ktorú v roku 2000 uviedla do prevádzky spoločnosť ESI.
 • Pôvodne bola určená na priemyselný odpad z hutníckej fabriky, ktorý podľa zákona o odpadoch nie je kvalifikovaný ako nebezpečný. Odkedy ale OFZ, a.s. dokáže všetok odpad z výroby ďalej zužitkovať, ostala približne polovica kapacity skládky nevyužitá.
 • Platné povolenie pritom počíta s tým, že sa skládka uzavrie a zrekultivuje až potom, čo sa celkom naplní. Tak že sa musí čakať, kým sa tak stane. Na tento účel je v banke zriadený osobitný účet, na ktorom je dnes už takmer milión eur.
 • Spoločnosť ESI požiadala MŽP o rozšírenie možnosti skladovania na tejto skládke o komunálny odpad. Dnes je potrebné spraviť iba úradnícke rozhodnutie o tom, že na túto skládku sa môže vyvážať komunálny odpad, ktorý je v porovnaní s priemyselným odpadom podľa legislatívy menej nebezpečný.
Chcete vedieť viac?

Prečo platia Dolnokubínčania za odpad tak veľa?

 • My, obyvatelia Dolného Kubína a okolitých obcí, dnes nevieme zabezpečiť efektívne a ekonomické narábanie s našim odpadom.
 • V okrese nemáme skládku komunálneho odpadu a o spaľovni sa ani neuvažuje.
 • Naše odpadky vozíme nákladnými autami desiatky kilometrov na skládku v Martine. 
 • Samozrejme, že náklady potom neúmerne rastú!
 • Neuvážené nakladanie s odpadmi zaťažuje životné prostredie priamo aj nepriamo – zvýšenou ťažbou surovín, plytvaním energiou či nárastom zbytočnej dopravy.

 • Riešenie je pritom veľmi jednoduché. Obyvatelia Dolného Kubína a okolitých obcí by mohli využívať kapacitu poloprázdnej skládky v Kňažej po dobu najbližších 10 rokov.
 • Všetko je pripravené, stačí, aby úrady vydali povolenie.
Prečo platíme tak veľa?Poloprázdna skládka?

Prečo je odpad taký drahý?

 • Obyvatelia Dolného Kubína platia najvyšší poplatok za komunálny odpad v Žilinskom kraji
 • Suma 29,20€ je napríklad až 3x vyššia ako v Čadci, o štvrtinu vyššia ako v Ružomberku alebo o polovicu vyššia ako v Námestove.
 • Dôvodom je najmä chýbajúca skládka.
 • Odpadky vozíme na desiatky kilometrov vzdialené smetisko v okrese Martin.
 • Nákladné autá pri tom najazdia viac ako stotisíc kilometrov ročne a túto cestu absolvujú viac ako 1300-krát.
 • Iba doprava komunálneho odpadu zo zberného dvora Technických služieb v Širokej na skládku do Martina stojí ročne skoro 100 tisíc eur!
 • A to všetko platíme my – občania!
Poloprázdna skládka?

Nevyužívame poloprázdnu skládku

 • V katastri Kňažia máme pritom k dispozícii modernú a spoľahlivú skládku s dostatočnou nevyužitou kapacitou, ktorú v roku 2000 uviedla do prevádzky spoločnosť ESI.
 • Pôvodne bola určená na priemyselný odpad z hutníckej fabriky, ktorý podľa zákona o odpadoch nie je kvalifikovaný ako nebezpečný. Odkedy ale OFZ, a.s. dokáže všetok odpad z výroby ďalej zužitkovať, ostala približne polovica kapacity skládky nevyužitá.
 • Platné povolenie pritom počíta s tým, že sa skládka uzavrie a zrekultivuje až potom, čo sa celkom naplní. Tak že sa musí čakať, kým sa tak stane. Na tento účel je v banke zriadený osobitný účet, na ktorom je dnes už takmer milión eur.
 • Spoločnosť ESI požiadala MŽP o rozšírenie možnosti skladovania na tejto skládke o komunálny odpad. Dnes je potrebné spraviť iba úradnícke rozhodnutie o tom, že na túto skládku sa môže vyvážať komunálny odpad, ktorý je v porovnaní s priemyselným odpadom podľa legislatívy menej nebezpečný.
Chcete vedieť viac?

Prečo platíme veľa?

Komunálny odpad vozíme do Martina, pričom nevyužívame možnosti, ktoré máme doslova “poruke”.

Je načase to zmeniť!

Využime prázdnu skládku!

Skládka Kňažia je naplnená len na polovicu a voľné kapacity by stačili pre Dolný Kubín a okolie na desať rokov.

Stačí vydať povolenia!

q

Stotisíc zbytočných kilometrov

Nákladné autá, ktoré vozia odpad z Dolného Kubína do Martina, najazdia za rok 100.000 kilometrov.

Peniaze za tieto „služby“ môžeme ušetriť!

Komunálny odpad nie je nebezpečný

Komunálny odpad je z hľadiska odpadového hospodárstva najmenej nebezpečný. Skládka Kňažia má pritom už dnes také parametre, že stačí spraviť rozhodnutie “od stola”.

Začnime konečne šetriť!

Prečo platíme veľa?

Komunálny odpad vozíme do Martina, pričom nevyužívame možnosti, ktoré máme doslova “poruke”.

Je načase to zmeniť!

 

Využime prázdnu skládku!

Skládka Kňažia je naplnená len na polovicu a voľné kapacity by stačili pre Dolný Kubín a okolie na desať rokov.

Stačí vydať povolenia!

 

q

Stotisíc zbytočných kilometrov

Nákladné autá, ktoré vozia odpad z Dolného Kubína do Martina, najazdia za rok 100.000 kilometrov.

Peniaze za tieto „služby“ môžeme ušetriť!

 

Komunálny odpad nie je nebezpečný

Komunálny odpad je z hľadiska odpadového hospodárstva najmenej nebezpečný. Skládka Kňažia má pritom už dnes také parametre, že stačí spraviť rozhodnutie “od stola”.

Začnime konečne šetriť!